SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

Warning: Undefined array key 1 in /home/server554354/ftp/public_html/templates/trzem140918/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

Takim mottem kieruje się Szkolne Koło Wolontariatu, które zostało założone w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim na początku roku szkolnego 2016/2017 . Tworzy go grupa uczniów klasy V i VI, którzy bezinteresownie i z ogromną życzliwością wyrażają chęć pomocy innym.  Opiekunami koła są pani Małgorzata Ankudo i pani Bożena Grzelczak.
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.  Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka, nieśli bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.  Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa podziękowania. Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany społeczne, zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Gościmy teraz

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie