BEZPIECZNIE W DRODZE DO SZKOŁY

Od początku września do połowy października w naszej szkole trwała akcja - Bezpieczna
droga do szkoły. W tym roku w związku z epidemią formuła tej akcji była nieco odmienna niż
co roku, ale jej podstawowe założenia i cele wcale się nie zmieniły. Dalej chodzi głównie o
bezpieczeństwo w drodze do szkoły, a uczniowie podczas różnorodnych działań poznają
zasady i przepisy ruchu drogowego, uczą się dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. We
wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzali zajęcia o bezpieczeństwie, odbywały się
pogadanki,powstawały gazetki klasowe oraz szkolne , ankiety, zajęcia podczas których
uczniowie poznawali znaki drogowe, kolorowali je i podpisywali, uczyli się właściwie
przechodzić przez jezdnię, obserwowali ruch drogowy, rozpoznawali znaki drogowe przy
drodze, uczyli się jak prawidłowo ma poruszać się pieszy i rowerzysta, na boisku szkolnym wraz
z nauczycielem wychowania komunikacyjnego ćwiczyli bezpieczną jazdę na rowerze, podczas
Zjazdu Cyklistów mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, pani pielęgniarka uczyła
udzielać pierwszej pomocy a podsumowaniem akcji był konkurs plastyczny -Bezpieczna droga
do szkoły. Wpłynęło wiele prac, jury miało ciężki orzech do zgryzienia,aby wybrać te
najciekawsze. Ostatecznie wyróżniliśmy prace następujących uczniów:

GRUPA MŁODSZA
-Lena Siembida
-Kamila Tyliszczak
-Amelia Dudasz
-Kacper Bajdyszak
-Rafał Kołodziejczyk
-Nikodem Marciniak
-Ewelina Gerszewska
-Filip Kula
-Tomasz Brzeziński
GRUPA STARSZA
-Nikola Śpiączka
-Julia Ogrodnik
-Miłosz Marciniak
-Julia Janicka
-Wioleta Grecz
-Milena Mania.

Uczniowie ci otrzymali nagrody a wszyscy pozostali ,którzy wzięli udział w konkursie, zostali
obdarowani cukierkami. Mamy nadzieję, że i ten rok ,jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, będzie
podobnie ,jak w latach poprzednich bezpieczny i nie zdarzy się nam żaden wypadek drogowy.

Iwona Wołowska
Ewa Pawłowska
Dariusz Wołowski