REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA l PROMOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III

Podziękowanie Wojewody Lubuskiego

List Ministra Edukacji Narodowej << strona 1 >> << strona 2 >>

Zarządzenie nr 04/2017 w sprawie ustalenia dni wolnych

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu

Terminarz realizacji zadań na rok szkolny 2013/2014

Zasady naboru uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin wycieczek szkolnych w SP w Trzemesznie Lubuskim

Regulamin sprawowania opieki w czasie dowozów