SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

W naszej szkole zajęcia sportowe to bardzo ważne ogniwo edukacji. Codzienna porcja ćwiczeń fizycznych to recepta na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój młodych organizmów.To również najlepszy sposób na rozładowanie energii oraz doskonałą zabawę.
Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie poznają szereg dyscyplin sportowych, uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Dzieci uczą się zaradności, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”. Przez zdobywanie indywidualnych i zespołowych sukcesów uczniowie zdobywają wiarę w swoje możliwości, co wpływa na wzrost samooceny i uspołecznienia („ja umiem, odnoszę sukcesy, jestem zauważany ...”). Poprzez sport uczniowie wzmacniają mechanizmy samokontroli,  pracują nad własnymi emocjami. Poza tym nabywają umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Jednocześnie promują zdrowy i atrakcyjny tryb życia.
Nasi uczniowie mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Są to zajęcia sportowe ogólnorozwojowe.
Uczniowie podwyższają swoją sprawność motoryczną i nabywają nowych umiejętności technicznych danej dyscypliny. Biorą udział w różnych zawodach sportowych i zdobywają miejsca na podium.
Są dumni ze swych osiągnięć. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach sportowych o randze lokalnej, wojewódzkiej. Imprezy sportowe i miejsca w jakich one się odbywają dla niejednych są szansą zobaczenia i poznania innych miejscowości oraz przeżycia pozytywnych emocji.

Uprawianie sportu daje wieeele korzyści ... i najlepiej sam się o tym przekonaj.

Od lat w szkole organizowany jest Konkurs na Najlepszego Sportowca.
W roku szkolnym 2013/2014 Supersportowcem został Eryk Omilanowski.

 

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. POLSKICH STRAŻAKÓW W TRZEMESZNIE LUBUSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie
 • Przez cały rok szkolny 2014/2015 uczniowie mogą zbierać punkty.
 • Punkty można otrzymać za:
 • SPRAWDZIANY SZKOLNE:

I miejsce – 8 pkt.
II miejsce – 6 pkt.
III miejsce – 4 pkt.

 • ZAWODY SZKOLNE

I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 8 pkt.
III miejsce – 6 pkt.
Pozostali uczestnicy – 2 pkt.

 • ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE

I miejsce – 50 pkt.
II miejsce – 45 pkt.
III miejsce – 40 pkt.
- od 4 do 6 miejsca – 30 pkt.
- od 7 do 10 miejsca - 25 pkt

 • AKTYWNY UDZIAŁ W MIĘDZYSZKOLNYCH IMPREZACH REKREACYJNO - SPORTOWYCH - 15 pkt.
 • ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ DO ZAWODÓW NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM – 10 pkt.
 • ZAWODY WOJEWÓDZKIE

I miejsce – 50 pkt.
II miejsce – 45 pkt.
III miejsce – 40 pkt.
- od 4 do 6 miejsca – 30 pkt.
- od 7 do 10 miejsca - 25 pkt
- od 11 do 20 miejsca – 20 pkt.
- od 21 do 50 miejsca – 15 pkt.
- od 51 do 70 miejsca - 10 pkt.
- od 71 do 100 miejsca - 5 pkt.

 • UZYSKANIE NA PÓŁROCZE OCENY CELUJĄCEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 20 PKT.
 • Tabela punktowa będzie wywieszona na gazetce szkolnej.
 • Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2015 roku.
 • Najlepsi sportowcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Za pięć pierwszych miejsc w tabeli uczniowie otrzymają ocenę celującą z wychowania fizycznego na koniec roku.
 • Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemesznie.

Liczymy na wasze sukcesy, które opiszemy na naszej stronie internetowej. Powodzenia!!!

Gościmy teraz

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie