Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Małgorzata Ankudo

WRACAMY DO SZKOŁY

Żegnamy lasy, łąki i pole.

Jutro, pojutrze będziemy w szkole.


Żegnamy góry, żegnamy morze.

Wracamy zdrowi, w świetnym humorze.


Piękne jest lato, miłe, wesołe.

Lecz dziś z radością witamy szkołę.


Tak Czesław Janczarski żegnał wakacje i witał szkołę. I my również 4 września 2023r. powitaliśmy nowy rok szkolny. Razem z uczniami i gronem pedagogicznym gościliśmy na uroczystym apelu panią zastępcę burmistrza Sulęcina Iwonę Walczak, panią Izabellę Iwańską, panią sołtys Bożenę Dudarz, księdza Adama Wijatkowskiego oraz licznie zebranych rodziców. Podczas apelu od pani burmistrz nasza pani dyrektor dostała nominacje na stanowisko dyrektora szkoły na następną kadencje, co zostało przyjęte brawami zgromadzonych. Z uwagi na brak apelu kończącego poprzedni rok szkolny ( zła pogoda), pani dyrektor zapoznała wszystkich z nazwiskami wyróżnionych uczniów naszej szkoły za rok szkolny 2022/2023. Podano także najważniejsze informacje na temat nowego roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym 2023/2024 uczniami z poszczególnych klas będą się opiekować:

-klasa „0” -pani Ewa Pawłowska

-klasa I - pani Monika Wierzowiecka

-klasa II - pani Iwona Wołowska

-klasa III – pani Anna Miklaś

-klasa IV -pani Joanna Cichała

-klasa V – pani Natalia Niewiarczuk

-klasa VI – pani Małgorzata Ankudo

-klasa VII – pani Katarzyna Kuzajewska

-klasa VIII – pani Ewa Pawłowska


Uczniami na świetlicy będą się opiekować:

-pani Ewa Dudurycz

-pani Monika Wierzowiecka

-pani Anna Czwalińska

-pani Bożena Biczyk

Zajęcia na świetlicy odbywać się będą od godziny 6.30 do 7.30 oraz po lekcjach do 15.30.


Podczas apelu odbyło się także Pasowanie na Ucznia. Naszym najmłodszym koleżankom i kolegom pomagali wejść do naszej szkolnej rodziny uczniowie z VI i IV klasy. Pierwszaki zostali pasowani przez panią dyrektor szkoły wielkim ołówkiem na uczniów ,a wychowawczyni wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie apelu pani Monika Wierzowiecka przypomniała wszystkim zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do szkoły, na terenie szkoły i boiska.

Po apelu odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.