Dzień Nauczyciela

Natalia Matla

6 października 2023 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela. Uczniowie klas 4-8 wspaniale recytowali swoje wiersze i zaśpiewali piosenki. Pani Dyrektor, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy naszej placówki otrzymali piękne kwiaty. Swoich początków Święto Edukacji Narodowej sięga roku 1972. Jednak dokładnie po dziesięciu latach, czyli w 1982 roku, nazwa "Dzień Nauczyciela", została zastąpiona nazwą "Dzień Edukacji Narodowej”. Dzień Nauczyciela to ważne święto nie tylko dla grona pedagogicznego, wychowawców czy pracowników szkoły lecz także dla uczniów. Mają oni idealną okazję do podziękowania swoim nauczycielom za poświęcony czas, uwagę i naukę, którą wkładają im do głowy na każdej lekcji. Dzień Nauczyciela ma na celu upamiętnienie powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dodatkowo Dzień Edukacji Narodowej jest dniem, w którym nagradzani są za swoją pracę nauczycieli oraz pracownicy szkoły. W tym czasie, organizuje się wiele uroczystości które mają na celu podkreślenie wdzięczności uczniów oraz rodziców, dla nauczycieli oraz ich pracy.