SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim w roku szkolnym 2019/2020 pracuje w godzinach 6.30 – 7.30 oraz 11.20 – 16.00. Uczęszczać do niej mogą wszyscy chętni uczniowie z naszej szkoły oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Spośród 17 wszystkich zapisanych uczniów najliczniejszą grupę stanowią dzieci najmłodsze. Zapewniamy również opiekę każdemu uczniowi przed i poza lekcjami.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest nie tylko opieka, ale również pomoc nauczyciela przy odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań dzieci, szczególnie czytelniczych i plastycznych. W dalszym ciągu, w myśl Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom, 20 minut dziennie” - w świetlicy odbywają się zajęcia związane z rozwijaniem zainteresowań literackich, uwrażliwiające na piękno języka i rozwój wyobraźni dziecka.

W dniach, kiedy piękna pogoda za oknem, dzieci mogą bawić się na placu zabaw przy szkolnym boisku i chodzić na spacery do pobliskiego parku.

Zawarte w opracowanym Planie Pracy i Regulaminie Pracy Świetlicy zapisy są znane uczestnikom i przestrzegane. Nawet najmłodsi, pilnują się reguł pracy - zabawy i chętnie integrują w grupie rówieśniczej.

Wszystkie dzieci uczestniczące systematycznie w zajęciach świetlicy dostarczają Deklaracje Uczestnictwa. Są odbierane ze świetlicy osobiście przez rodzica lub pod opieką opiekuna szkolnego wracają autobusem do domu. Jednorazowe zmiany w odbiorze dziecka ze świetlicy wymagają dostarczenia oświadczenia pisemnego rodzica.

Katarzyna Borowiecka

Gościmy teraz

Odwiedza nas 357 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie